Foto:

Jolanda Faro: van ziekenzorg naar voorzorg

  Column

Het is voor de meeste mensen inmiddels wel duidelijk dat voeding een grote invloed heeft op onze gezondheid en algehele fitheid. Toch kennen we in Nederland nog veel voeding gerelateerde problemen, zoals obesitas, ondervoeding en vitaminegebreken.

Onze huidige maatschappij lijkt vaak meer gericht op reparatie van gezondheid, in plaats van op preventie. Mensen worden eerder behandeld voor een ziekte die zij al onder de leden hebben, dan dat we bezig zijn met het voorkómen van deze ziekte.

Het is dan ook geweldig dat er steeds meer initiatieven ontstaan voor onderzoek op het gebied van voeding en gezondheid, ook in het kader van preventieve gezondheidszorg. Van ziekenzorg naar voorzorg.

Een bankinstelling bijvoorbeeld die startende ondernemers steunt die gezonde producten ontwikkelen, maar die ook actief is op het gebied van kennisoverdracht. Want het gaat er niet alleen om dat er voldoende voedsel beschikbaar is, maar ook dat dit voldoende voedingsstoffen bevat en dat ons voedsel is afgestemd op de behoeften van het menselijk lichaam. Zeker gezien de verslechterende prognoses van de gezondheid en vitaliteit van de Nederlandse bevolking….

Door de uitbreiding van onze biomedische kennis en diverse volksgezondheidsonderzoeken hebben we al veel meer inzicht gekregen in de oorzaken van ziektes. Bovendien vergroot het de mogelijkheden voor preventie, vroege opsporing en tijdig ingrijpen.

Het is belangrijk om onze vergrijzende bevolking zo lang mogelijk gezond en vitaal te houden en verschoond van chronische ziektes. Ook omdat de ziektekosten en arbeidsmarkt gerelateerde kosten als verzuim en verlaging van de productiviteit anders niet meer zijn op te brengen.

De uitdaging is vooral het aantal jaren te verminderen dat een mens doorbrengt met ziekte en minder validiteit. We zouden ernaar moeten streven om niet zozeer ouder te worden, maar langer gezond en fit te blijven.

De belangrijkste stap hiervoor is nog altijd: zorg goed voor jezelf!

www.fitenfun.eu

Meer berichten