Foto:

Ton Koppenol: kanttekeningen bij de klimaatverandering

  Column

"Ik maak me weinig zorgen om het klimaat; het klimaat schommelt en dat is van alle tijden: rond het jaar 1000 was het een beetje warmer in onze streken daarna werd het weer wat kouder en nu zitten we in een warmere fase, maar het zal op termijn vanzelf wel weer kouder worden, verder is de invloed van de mens op al die veranderingen onduidelijk". Einde citaat.

Helaas was ik niet in de gelegenheid om de klimaatdiscussie gevoerd door onze belangrijkste politici te volgen. Gelukkig werd er later op de radio een korte samenvatting uitgezonden.

Hetgeen ik citeerde werd naar voren gebracht door één van die belangrijke politici (ik noem geen namen). Hetgeen gezegd werd leek op het eerste gezicht best wel plausibel. Het was inderdaad relatief warm rond het jaar 1000 in Europa (middeleeuws klimaatoptimum). Rond 1300 begon het duidelijk kouder te worden (kleine ijstijd). Van 1850 tot heden werd het geleidelijk weer warmer.

Even een paar kanttekeningen: alle klimaatschommelingen die op aarde hebben plaatsgevonden hadden uiteraard een oorzaak, er gebeurde niets zomaar, "out of the blue". Dus vanzelf kouder worden gaat niet lukken, er moet namelijk iets aan ten grondslag liggen.

Het is natuurlijk erg lastig voor de wetenschap om die oorzaken eeuwen later nog aan te tonen. Waarschijnlijk ontstond het middeleeuws klimaatoptimum door een gebrek aan vulkanische activiteit; er zaten toentertijd relatief weinig stofdeeltjes in de atmosfeer waardoor de zonnewarmte gemakkelijker de aarde wist te bereiken. Na het jaar 1300 begon het aantal vulkaanuitbarstingen toe te nemen en dat had een geleidelijke afkoeling tot gevolg.In hoeverre een eventuele hapering van de warme golfstroom en de inactiviteit op de zon toen een afkoelende rol speelden is nog onderwerp van discussie.

Het laatste puntje dat de politicus naar voren bracht lijkt me klinkklare onzin. De invloed van het menselijk handelen op ons klimaat namelijk is overduidelijk. De mens stoot jaarlijks zo'n 24 miljard ton CO-2 uit. Alle vulkanen tezamen komen in een jaar tot een schamele 220 miljoen ton. De mensheid loost dus in een jaar gemiddeld 120 keer meer aan kooldioxide dan alle vulkanen bij elkaar. Bovendien is, nog niet zo lang geleden, door gezaghebbende wetenschappers "de gouden standaard" vastgesteld. Dat wil zeggen dat de menselijke activiteit m.b.t. CO2- uitstoot er overduidelijk toe doet. Er is een zeer kleine kans (1 op 3,5 miljoen) dat deze opvatting niet klopt, verwaarloosbaar dus.

Dat menselijk handelen het klimaat beïnvloedt is niet langer een mening maar gewoon een feit. Als we kijken naar het CO2- gehalte in de atmosfeer rond 1850 dan bedroeg dat 280 (p.p.m.) parts per million. Tegenwoordig 405 . CO2 is een broeikiasgas, geen wonder dus dat het nu een stuk warmer is dan rond 1850.

Meer berichten