Foto:

Ton Koppenol: komt er nog winter

  Column

Allereerst wil ik iedereen een gelukkig 2019 toewensen; verder staan er hopelijk dit jaar veel interessante weertypes op het programma.

Nog een weekje en dan zit de eerste helft van winter 2018/2019 er op. Van koud winterweer is tot nu toe nauwelijks sprake geweest. Rond 14 december lag er een klein laagje sneeuw en dat is samen met een paar onbeduidende nachtvorstjes het enige winterwapenfeit.

Vroeger viel er tijdens zachte winters toch wel het nodige te beleven op weergebied. Hardnekkige westcirculaties gaven destijds weliswaar relatief hoge temperaturen maar dat nadeel werd niet zelden gecompenseerd door heftig stormweer, maar zelfs dat voordeeltje wordt ons door het "moderne klimaat" niet gegund.

Sinds het begin van de jaren '70 van de vorige eeuw hou ik het weer dagelijks bij en zodra er meteorologisch gezien iets bijzonders plaatsvindt dan noteer ik dat. Terugbladerend zie ik dat de frequentie van notities in de loop van de tijd behoorlijk is afgenomen. Dit zou kunnen betekenen dat het weer vergeleken met vroeger saaier is geworden: geen ijsgang meer in de grote rivieren. Heftig onweer? Vergeet het maar en ook zware stormen ontbreken steeds vaker op het wintermenu.

Aan de andere kant zijn de zomers in de loop van de tijd sterk verbeterd: 's avonds buiten zitten is gedurende de zomermaanden eerder regel dan uitzondering geworden. En zo hep ieder nadeel toch weer z'n voordeel.

Omdat de eerste helft van de winter alweer bijna achter ons ligt, is het wellicht leuk om te kijken hoe de diverse winterverwachtingen van eind oktober het er tot nu toe afgebracht hebben. De Amerikanen verwachtten een zachte winter voor ons land en ze hebben het gelijk aan hun kant tot nu toe. De Engelsen (Metoffice) en Fransen voorzagen een koud winterseizoen. De tweede helft moet wel heél koud gaan verlopen wil die verachting nog gaan uitkomen. Meteogroup (opvolger van Meteoconsult) verwachtte een zachte december, in januari zou het weer geleidelijk moeten evolueren naar meer winterse condities en uiteindelijk gaan uitmonden in een (zeer) koude februari, ook de Japanners hadden een dergelijk scenario voor ogen.

Op dit moment is hoog boven het noordpoolgebied een SSW aan de gang (Sudden Stratospheric Warming) en dat feit kan op termijn zorgen voor winterweer in onze streken, maar kansen alleen zijn niet voldoende, ze moeten ook benut worden. Vorig jaar was er eveneens een SSW (eind februari) en al heel snel kregen we toen te maken met de effecten daarvan (een koude februari en maart).

Meer berichten