Logo papendrechtsnieuwsblad.nl


Ton Koppenol: zeer warme junimaand

  Column

De warmste junimaand sinds 1901 staat op naam van 1976, de gemiddelde temperatuur bedroeg toen precies 18 graden.

De ouderen onder ons zullen zich nog wel kunnen herinneren hoe warm vooral het einde van die maand verliep. We kregen toen te maken met een hittegolf die bijna z'n weerga niet kende; 17 dagen op rij (van 23 juni tot en met 9 juli) wees de thermometer 's middags een waarde van tenminste 25 graden aan en niet zelden werd de tropische grens van 30 graden overschreden.
Alleen het jaar ervoor, 1975 dus, had een hittegolf die nog net iets langer duurde (18 dagen). De extreme warmte begon in dat jaar ruim een maand later (de 29e juli) en duurde tot en met 15 augustus.

De vraag is nu of juni 2017 warmer wordt dan de junimaand van 1976. Tot en met 26 juni scoort juni 2017 een gemiddelde temperatuur van 18,2 graden maar omdat de komende dagen vrij koel (en nat) lijken te gaan verlopen zit een verbetering er mijns inziens net niet in. U hoort het nog wel.

In schril contrast met genoemde junimaanden staat de eerste "zomermaand" van 1923, want die had maar een gemiddelde temperatuur van 11,6 graden. Slechts weinigen onder ons zullen zich die maand nog kunnen herinneren.
De moeder van een vriend hoopt in oktober 102 te worden. Misschien heeft zij nog een beetje herinnering aan het feit dat de schoorstenen die maand alsmaar bleven roken. Van 1 tot en met 30 juni moest 's morgens destijds de kachel worden aangestoken want anders werd het toch echt te koud in huis. Op de 5e juli van dat jaar begon "ter compensatie" een zeer pittige hittegolf die 10 dagen duurde. Omdat de huizen in die tijd vaak slecht geisoleerd waren werd een stevig beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van de gemiddelde burger.
Als de actuele weerstoestand volgende week niet al te dwingend is dan hoop ik het onderwerp "de zon" af te kunnen ronden. Ik wil dan mijn pijlen gaan richten op het geringe aantal zonnevlekken tijdens de voorbije jaren. Vanzelfsprekend komt dan ook het onderwerp "De Kleine IJstijd" ter sprake.

Reageer als eerste
Meer berichten