Voorzitter Ton Schimmelpenningh blikt terug op het 45-jarig bestaan van de stedenband met Blomberg in Duitsland. (Foto: Eline Lohman)
Voorzitter Ton Schimmelpenningh blikt terug op het 45-jarig bestaan van de stedenband met Blomberg in Duitsland. (Foto: Eline Lohman) (Foto: Eline Lohman)

Stedenband bestaat 45 jaar

In februari bestaat de stedenband Papendrecht-Blomberg 45 jaar. Dat mag gerust bijzonder worden genoemd.

Door Eline Lohman

PAPENDRECHT - De stedenband is bedoeld om contacten tussen inwoners uit verschillende plaatsen te bevorderen. In oktober 2019 is een stichting gevormd door inwoners van Papendrecht, Stichting Jumelage Papendrecht, die nu verder inhoud gaat geven aan de stedenband en alles dat daarbij komt kijken. Voorzitter Ton Schimmelpenningh blikt terug op het 45-jarig bestaan van de stedenband met Blomberg in Duitsland.

"Er zijn vele stedenbanden, echter of ze echt 'levend' zijn daar twijfel ik aan. Ook de relatie Blomberg- Papendrecht heeft wel eens onder spanning gestaan. Maar 45 jaar is niet niks. Door de jaren heen mag je stellen dat we goede vrienden zijn en blijven met regelmatige contacten. En dat is bijzonder. Voor sommigen geldt dat er hechte contacten onderling zijn. Zo heeft onze groep vrienden van Blomberg/Papendrecht jaarlijks intensieve contacten. En iedere Papendrechter kan zich bij de groep aansluiten. De laatste jaren waren de muzikale contacten wat minder, maar ook dat trekt weer aan. De atletiekvereniging heeft doorgaans elke twee jaar contact met de mensen in Blomberg. De voetbalverenigingen hebben de draad weer opgepakt en hebben jaarlijkse uitwisselingen, voornamelijk met jeugd."

De stedenband is belangrijk, vindt de voorzitter. "Het belang van een stedenband ligt vooral in kennis nemen van elkaars culturen. Maar ook in het durven spreken in een andere taal. Dat neemt niet weg dat er ook plezier aan wordt beleefd. En goede ideeën kan je ook introduceren in je eigen omgeving. Je kunt dus leren van elkaar."

De stichting viert het jubileum nu nog niet, maar over vijf jaar wel, wanneer de stedenband 50 jaar bestaat. Ton: "Een jubileum gaan we bij 50 jaar vieren. Er zijn verenigingen in beide gemeentes die ook jubileren, veelal is dat een gelegenheid waarbij de partnerstad wordt betrokken in de viering. Zo gaat het 100-jarige Excelsior in maart concerten verzorgen in Blomberg. We staan dus wel stil bij het 45-jarig jubileum van de stedenband. In het algemeen kan je stellen dat een jubileum een goede gelegenheid is voor een feestelijk gebeuren. In het verleden hebben we 400 jaar raadhuis Blomberg gevierd, in 1995 werd 900 jaar Papendrecht gevierd met vele activiteiten waar Blomberg bij werd betrokken."

Het bestuur bestaat uit Ton Schimmelpenningh (voorzitter), Annemarie Reekers (penningmeester) en Wijnand Buursema (secretaris). De stichting zal ondersteuning bieden bij het aangaan en onderhouden van contacten tussen inwoners van beide plaatsen en daarnaast culturele en sportieve uitwisselingsactiviteiten stimuleren en ondersteunen. Stichting Jumelage Papendrecht heeft de missie om meer Papendrechtse verenigingen enthousiast te maken over uitwisselingen met Blombergse verenigingen.

Meer berichten