Foto: Izaak van den Berg

Hoe ziet de toekomst van Papendrecht eruit?

Papendrecht - Een tal van geïnteresseerde mensen kwamen op dinsdag 21 januari bij elkaar in het gemeentehuis om de presentatie van de toekomst van Papendrecht bij te wonen. 

De gemeente gaat zich de komende jaren bezighouden met diverse onderwerpen zoals: 

Duurzaamheid; Mens centraal (verbinding, ontmoeting en ontplooiing); Investeren in meer gezondheid en ontmoeting; Krachtige gemeenschap ('we maken het samen beter voor elkaar'); Diversiteit in wonen en compact bouwen; Meer natuur in bebouwde omgeving/inspelen op energietransitie; Meer ruimte voor fiets en minder voor auto (gezonder, betere leefomgeving, meer ruimte voor ontmoeting) en Betere bereikbaarheid, vooral met betrekking tot Openbaar Vervoer. 

Na een korte presentatie werden de aanwezigen ingedeeld in groepen om de diverse onderwerpen te bespreken en hun gedachtes hoorbaar te maken bij de wethouders die bij de groepen aanwezig waren.

Meer berichten