De Verenigde Staten staan centraal tijdens de cursus. (Foto: Privé)
De Verenigde Staten staan centraal tijdens de cursus. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Cursus moderne geschiedenis van de VS

PAPENDRECHT - Op 6 woensdagavonden vanaf 2 oktober verzorgt Ingrid Hemelaar, docente geschiedenis, bij Volksuniversiteit Papendrecht de cursus 'De moderne geschiedenis van de Verenigde Staten'.

De introductie van dit onderwerp start met de Onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776: "De Amerikanen spraken uit dat hun staten soevereine landen waren, free and independent states"!  Daarna komt in vogelvlucht aanbod: "Het ontstaan van de confederatie, de machtsverdeling, de rol van de president en het tweepartijenstelsel en tot slot de Burgeroorlog. In de overige 5 lessen wordt door de geschiedenis gegaan aan de hand van bijzondere gebeurtenissen, belangrijke personen en ontwikkelingen. Thema's die in chronologische volgorde aan bod komen zijn: De effecten van industrialisatie, de Roaring Twenties,  de binnen- en de buitenlandse politiek, de economische ontwikkelingen en/of crisis, de rol van de VS in de Eerste-, de Tweede – , de Koude- en de Golfoorlog, de ontwikkelingen van de Civil Rights beweging, de Ku Klux Klan, massacultuur, consumptiemaatschappij, de multiculturele pluriforme samenleving.

In de laatste les worden de onderwerpen van de 21ste eeuw besproken zoals de strijd tegen het terrorisme tot en met de "Trumponomics". De cursuskosten bedragen 82,50. Voor meer informatie en inschrijving kan men terecht op www.vupapendrecht.nl of bellen naar 078-6154764.

Meer berichten