Foto van de plattegrond die de gemeente  heeft gemaakt met achttien mogelijke plekken voor de ondergrondse containers (Foto: Nanda van Heteren)
Foto van de plattegrond die de gemeente heeft gemaakt met achttien mogelijke plekken voor de ondergrondse containers (Foto: Nanda van Heteren) (Foto: Nanda van Heteren)

Mening over afvalscheiding

De Papendrechtse gemeenteraad heeft besloten dat zij binnen hun gemeente afval scheiden meer willen stimuleren, daarom komt er een proef met ondergrondse containers voor het restafval. Bewoners uit de Papendrechtse wijk Oostpolder konden woensdag 4 september op openbare basisschool 't Kofschip voorlichting krijgen en hun mening laten horen over de voorgestelde plaats van de ondergrondse containers.

Door: Nanda van Heteren

PAPENDRECHT – Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd waarom een andere manier van afval inzamelen gewenst is. Ook werd duidelijk waar de achttien ondergrondse containers wat de gemeente Papendrecht en HVC betreft komen te staan. De eerste inloopbijeenkomst over de afvalscheiding vond 17 juli jl. plaats. De gemeente heeft naar aanleiding van die gesprekken met inwoners de punten waar mogelijk de afvalbakken komen te staan ietwat veranderd. De gemeente Papendrecht: ,,Net als deze bijeenkomst, hadden mensen de vorige keer ook kans om met ons in gesprek te gaan. We hebben de koppen bij elkaar gestoken om de suggesties van de inwoners te bespreken en waar mogelijk tegemoet te komen. Als voorbeeld nemen we afvalplek dertien. De suggestie was om deze ondergrondse container naast de drie van glas, kleding en papier te zetten aan de Parkweg. In dit geval kon dat ook, we hebben gekeken wat mogelijk is qua aanloop route en ondergrondse kabels en leidingen. Ook de loopafstanden van de mensen houden we in het achtergrond (deze mag niet meer zijn dan driehonderd meter, red.). Van de achttien eerst mogelijke locaties zijn er circa zes gewijzigd."

De proef start in het laatste kwartaal van dit jaar. De gemeente Papendrecht werkt hiermee samen met afvalinzamelaar HVC. Voordat de gemeenteraad een definitieve keuze maakt, wordt er naast de proef ook nog een onderzoek gedaan. Het doel van de proef is om het principe Omgekeerd Inzamelen te verkennen en restafval te verminderen. Afval kan zowel bij de afvalverwerker als thuis gescheiden worden. Bij deze proef gaat het om afval scheiden binnen huishoudens. Er vindt ook een onderzoek plaats omtrent afval scheiden bij de afvalverwerker. De resultaten van het onderzoek en de proef worden gebruikt voor de definitieve keuze voor afval scheiden binnen de gemeente Papendrecht.

De groene afvalbak blijft voor het groente-, fruit- en tuinafval. De blauwe afvalbak blijft voor papier en karton. De grijze afvalbak is nu voor restafval. Plastic, blik en drinkpakken worden nu ingezameld in oranje plastic zakken. Met deze proef wordt het restafval in een ondergrondse container gedaan en komen plastic, blik en drinkpakken in de grijze afvalbak terecht. Waar de ondergrondse containers komen, hangt gedeeltelijk af van de wens van de bewoners. Zij kregen het locatieplan te zien en mogen daarop reageren. De gemeente Papendrecht en HVC onderstreepten tijdens de bijeenkomst dat dit locatieplan een voorstel betreft, de mening van bewoners wordt meegenomen.

Meer berichten