Bewoners tijdens de inloopbijeenkomst (foto: Nanda van Heteren)
Bewoners tijdens de inloopbijeenkomst (foto: Nanda van Heteren) (Foto: Nanda van Heteren)

Mening bewoners Oostpolder over afvalscheiding in Papendrecht

Door: Nanda van Heteren

PAPENDRECHT – De Papendrechtse gemeenteraad heeft besloten dat zij binnen de gemeente afval scheiden willen stimuleren. Daarom komt er een proef met ondergrondse containers voor het restafval. Bewoners uit de wijk Oostpolder konden woensdag 17 juli op openbare basisschool 't Kofschip voorlichting krijgen en hun mening laten horen over de voorgestelde plaats van de ondergrondse containers.

De proef start in het laatste kwartaal van dit jaar. De gemeente Papendrecht werkt hiermee samen met afvalinzamelaar HVC. Voordat de gemeenteraad een definitieve keuze maakt, wordt er naast de proef ook nog een onderzoek gedaan. Het doel van de proef is om het principe 'Omgekeerd Inzamelen' te verkennen en restafval te verminderen.

Afval kan zowel bij de afvalverwerker als thuis gescheiden worden. Bij deze proef gaat het om afval scheiden binnen huishoudens. Er vindt ook een onderzoek plaats omtrent afval scheiden bij de afvalverwerker. De resultaten van het onderzoek en de proef worden gebruikt voor de definitieve keuze voor afval scheiden binnen de gemeente Papendrecht.
De groene afvalbak blijft voor het groente-, fruit- en tuinafval. De blauwe afvalbak blijft voor papier en karton. De grijze afvalbak is nu voor restafval. Plastic, blik en drinkpakken worden nu ingezameld in oranje plastic zakken. Met deze proef wordt het restafval in een ondergrondse container gedaan en komen plastic, blik en drinkpakken in de grijze afvalbak terecht. Waar de ondergrondse containers komen, hangt gedeeltelijk af van de wens van de bewoners. Zij kregen het locatieplan te zien en mogen daarop reageren.

De gemeente Papendrecht en HVC onderstreepten tijdens de bijeenkomst dat dit locatieplan een voorstel betreft. Bewoners konden hun mening geven en deze wordt, indien mogelijk, meegenomen in het definitieve locatieplan. Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd waarom een andere manier van afval inzamelen gewenst is. Ook werd duidelijk waar de achttien ondergrondse containers wat de gemeente Papendrecht en HVC betreft komen te staan. Hierbij hebben ze gekeken naar hoe deze het eerlijkst mogelijk verdeeld kunnen worden. Voor de proef zijn meer dan achttien ondergrondse containers te duur.

De bijeenkomst werd goed bezocht door wijkbewoners. Zij hebben veel vragen gesteld. De geluiden die zij gaven waren wisselend. Enerzijds positief over het afval scheiden, anderzijds kritisch over de locaties. Zo moeten een aantal gezinnen in dit plan meer dan driehonderd meter lopen met hun volle vuilniszak. Ook krijgt elk huis een container en een back up container aangewezen. Hierin kan men alleen met een pasje afval kwijt.
Tot en met vandaag, woensdag 24 juli, is het locatieplan in te zien. De inzage van de tweede ronde is van 28 augustus tot en met 11 september. Op woensdag 4 september wordt er nog een inloopbijeenkomst gehouden. Bewoners zijn tussen 16.00 tot 20.00 uur welkom in 't Kofschip.

Meer berichten