Tijdelijk geen vrachtverkeer over Wantijbrug (N3)

Regio - In verband met de werkzaamheden voor de renovatie van de Wantijbrug heeft Rijkswaterstaat besloten van woensdag 26 augustus tot maandag 28 oktober geen vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton over de brug toe te laten. Na deze periode mag het vrachtverkeer tot einde werkzaamheden medio maart 2020 alleen op de rechterrijstrook rijden en geldt een inhaalverbod. De brug blijft deze periode beschikbaar voor personenauto's.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden is de Wantijbrug onvoldoende sterk voor het (zware) vrachtverkeer. Rijkswaterstaat bereidt in overleg met vervoersorganisaties en overige regionale partners maatregelen voor om tijdens de afsluiting de hinder voor met name het vrachtverkeer zoveel mogelijk te beperken. Begin 2020 is de brug een aantal weekenden geheel afgesloten voor al het wegverkeer en wordt het verkeer zo goed mogelijk omgeleid.

In de periode van 26 augustus tot 28 oktober moet al het vrachtverkeer de N3 mijden en omrijden via de A15 en A16. Voor gevaarlijke stoffenvervoer loopt de omleiding via de A58 of A59, A27 en A15.


Bel voor meer informatie naar de algemene informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002 of surf naar www.rijkswaterstaat.nl

Meer berichten