Joke van Heteren vindt de proef van de gemeente heel erg goed. (foto: Nanda van Heteren)
Joke van Heteren vindt de proef van de gemeente heel erg goed. (foto: Nanda van Heteren) (Foto: )

Proef met afval scheiden van start

PAPENDRECHT – De Papendrechtse gemeenteraad heeft besloten dat zij binnen hun gemeente afval scheiden meer willen stimuleren. Daarom wordt er in de wijk Oostpolder in samenwerking met afvalinzamelaar HVC een proef gestart. Ook kan er gereageerd worden op de proef. De Papendrechtse Joke van Heteren is zeer te spreken over de proef.

Het doel van de proef is om het principe Omgekeerd Inzamelen te verkennen en restafval te verminderen. Afval kan zowel bij de afvalverwerker als thuis gescheiden worden. Bij deze proef gaat het om afval scheiden binnen huishoudens. Er vindt ook een onderzoek plaats omtrent afval scheiden bij de afvalverwerker. De resultaten van het onderzoek en de proef worden gebruikt voor de definitieve keuze voor afval scheiden binnen de gemeente Papendrecht.

De groene afvalbak blijft voor het groente-, fruit- en tuinafval. De blauwe afvalbak blijft voor papier en karton. De grijze afvalbak is nu voor restafval. Plastic, blik en drinkpakken wordt ingezameld in oranje plastic zakken. Met deze proef wordt het restafval in een ondergrondse container gedaan en komen plastic, blik en drinkpakken in de grijze afvalbak terecht. Waar de ondergrondse container komt, hangt gedeeltelijk af van de wens van de bewoners. Zij krijgen het locatieplan te zien en mogen daarop reageren. De eerste inloopbijeenkomst hiervoor is woensdag 17 juli tussen 16.00 en 20.00 uur op basisschool 't Kofschip.

Bewoonster Joke van Heteren vindt het initiatief 'heel erg goed'. ,,Omwille van het milieu vinden wij afval scheiden heel belangrijk, dus wij doen ook al het afval scheiden. Het meeste afval dat mijn man en ik als huishouden hebben bestaat uit plastic, blik en drinkpakken. Ook al eten wij veel vers en gezond eten, voedsel zit heel vaak in plastic verpakt. De oranje zakken waar plastic, blik en drinkpakken in moet, worden eens per maand opgehaald, net als de blauwe afvalbak. Het groente- en het restafval wordt twee keer per maand opgehaald. Dat is bijzonder, omdat het meeste afval dat wij hebben in de oranje zakken thuishoort. Om niet gedurende de maand onze berging vol te moeten proppen met deze oranje zakken, brengen wij deze nu zelf maar tussentijds naar een container. Die oranje plastic zakken kunnen onderweg scheuren en dat is ook niet comfortabel. Als we het restafval in een ondergrondse container kwijt kunnen en het plastic, blik en drinkpakken in de grijze container scheelt dat een hoop gesleep."

Hoewel Van Heteren met heel veel plezier in Papendrecht woont, vond ze het afval scheiden in haar vorige woonplaats beter. ,,In Sliedrecht is dit al jaren geleden geïntroduceerd. Dat beviel ons ontzettend goed. Je hebt dan alle zaken waar wij nu tegenaan lopen in een keer opgelost. Uit ervaring weet ik dus dat dit systeem werkt en ik juich het alleen maar toe als het hier ook komt. Dan geniet ik nog meer van Papendrecht."

Meer berichten