De bijenorchis.
De bijenorchis. (Foto: Picasa)

Ingezonden brief: 'Maaibeleid gemeente, positieve ontwikkeling voor natuur'

door Leen den Ouden, Tuinvogeladviseur voor Vogelbescherming en Beheerder van de educatieve Heemtuin in het Alblasserbos van de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard.

Is het u opgevallen? Overal in de gemeente ziet u stukken 'hoog gras' in de bermen. Dit wordt nu twee maal per jaar gemaaid en afgevoerd.

Tot nu toe werd er alleen geklepeld. Vooral het afvoeren van het maaisel is het belangrijkste. Hierdoor wordt de grond niet meer bemest en hoe schraler de grond hoe rijker de plantengroei. Dit proces kost een aantal jaren. Elk jaar zullen er andere en meerdere plantensoorten, die hier thuis horen, verschijnen. Er worden stroken wel frequent gemaaid, dat is voor de verkeersveiligheid en om geen beplanting op de rijweg te krijgen.

Van groot belang is om dit maaien tot het minimum te beperken. Maaien moet bij oversteekplaatsen en waar uitzicht voor het verkeer noodzakelijk is. Dit zal in de komende jaren bijgestuurd worden.

De gemeente zal op deze wijze de natuur van buiten de gemeente (Alblasserbos, Biesbosch, Sofiapolder) en binnen de gemeente (NH. Wielpark, Oostpark, de dijk e.a.) in de gemeente brengen. Verbindingen zijn van groot belang.

U heeft voldoende gehoord hoe slecht het gaat met de bijen en de vlinders. Dit plan moet daar verandering in brengen. Het is een spannend avontuur en u kunt daar jaarlijks de resultaten van zien.

Ja er zijn nu al resultaten. Op zeer kleine schaal was dit beleid al op een paar plaatsen toegepast. Met vreugde ontving ik het bericht dat aan de Veerweg, notabene midden in onze gemeente, de bijenorchis is gesignaleerd. Dit kleinood (1,5 cm groot) vind ik de mooiste orchidee, die van nature in Nederland voorkomt. Voor orchideeën geldt: geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen en de noodzakelijke schimmel moet in de grond zitten, anders doet de orchidee het niet.

De volgende stap is …. uw tuin. U kan meehelpen om dit proces te laten slagen. Als u niet weet hoe u het aan moet pakken, geen probleem. Kijk op www.puurpapendrecht.nl, zoeken naar: Natuurtuin en u vindt de basis informatie. Wilt u meer informatie, dan kan dat, ik geef binnen Papendrecht gratis advies, zowel telefonisch als bij u thuis (ouden.l@chello.nl). Veel succes.

Meer berichten