Vuurwerk op het Drierivierenpunt? (archieffoto)
Vuurwerk op het Drierivierenpunt? (archieffoto) (Foto: )

Dordtse burgemeester wil gezamenlijke vuurwerkshow

Regio - Burgemeester Wouter Kolff stelt zijn gemeenteraad voor de binnenstad van Dordrecht vuurwerkvrij te maken. Ter compensatie wordt samen met Zwijndrecht en Papendrecht een vuurwerkshow georganiseerd op het drierivierenpunt. "Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van een groeiend aantal organisaties en inwoners voor een fijne en veilige jaarwisseling, voor alle Dordtenaren", stelt het Dordtse gemeentebestuur.

Op grond van het huidige beleid is vuurwerk afsteken in Dordrecht verboden. Alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur geldt daarvoor een uitzondering. Daarnaast zijn enkele gebieden in Dordrecht aangewezen als vuurwerkvrije zones om kwetsbare groepen mensen, gebieden of dieren te beschermen.

Op 24 mei pleitten 27 organisaties waaronder politie, gemeenten en verzekeraars bij het kabinet voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft dit verbod aan het kabinet geadviseerd. Ook bij Dordtenaren neemt het draagvlak voor vuurwerk af. Dit blijkt uit onderzoek dat dit jaar gedaan is door het Onderzoekcentrum Drechtsteden. Het risico op brand, onveiligheid, overlast voor mens en dier zijn voor het college, naast de kosten, redenen om het beleid rondom vuurwerk te moderniseren.

Een geheel vuurwerkvrij Dordrecht is niet uitvoerbaar of handhaafbaar en lijkt de burgemeester niet wenselijk. Hij stelt voor de bestaande vuurwerkvrije zones uit te breiden. Het voornemen is om de gehele binnenstad van Dordrecht vuurwerkvrij te maken, omdat daar veel waardevolle historische monumenten staan. Om bewoners en bezoekers van de binnenstad een veilig alternatief te bieden, stelt de burgemeester voor om een centrale vuurwerkshow te organiseren. Een vuurwerkshow wordt gecontroleerd afgestoken en is door een grote groep te bekijken in de drie gemeenten.

De kosten van deze show zijn voor Dordrecht geraamd op 25.000 euro. "Maar ook Zwijndrecht en Papendrecht dragen bij", maakt het Dordtse gemeentebestuur bekend.


Dit jaar krijgen leerlingen van groepen 7 en 8 van alle Dordtse basisscholen een gratis vuurwerkbril aangeboden.

Meer berichten