Mark van de Wetering geeft examenkandidaten die een her moeten doen tips (foto: Nanda van Heteren)
Mark van de Wetering geeft examenkandidaten die een her moeten doen tips (foto: Nanda van Heteren) (Foto: Nanda van Heteren)

Examendocent geeft tips

Door: Nanda van Heteren

'De leerling hakt zelf de knoop door'

Bij veel examenkandidaten kan vandaag de vlag uit, zij hebben hun diploma van de middelbare school gehaald. Sommige leerlingen zijn nog niet geslaagd, zij hebben in week 25 één herkansing om alsnog hun papiertje dit jaar te halen. Mark van de Wetering is docent Natuurkunde en Scheikunde op Christelijke scholengemeenschap De Lage Waard in Papendrecht geeft algemene tips.

PAPENDRECHT – Van de Wetering heeft zijn eindexamen havo in 2006 op de Vijzellaan vestiging gedaan. Via de Lerarenopleidingen Natuurkunde, kwam hij op zijn oude school terecht. ,,Mijn oud docent Arjan Boer benaderde mij in 2010 dat er vacature voor docent Natuurkunde vrijkwam op deze school. Sindsdien ben ik weer terug op het oude nest."

Het leukste aan examenklassen vindt de docent dat het 'een echte afsluiting is van de middelbare school'. ,,Je bent geen docent meer, maar je wordt examinator. Het eindexamen is een landelijke meetlat om leerlingen te toetsen of zij het niveau aankunnen. Jij als docent moet dat beoordelen, maar ook het werk van een andere docent nakijken. Is dat waarheidsgetrouw nagekeken? Die verantwoording hebben alle examinatoren en dat vind ik ook heel belangrijk."

Tip 1
Leerlingen kunnen in het tweede tijdvak één vak herkansen. ,,Wij geven onze leerlingen een advies van de school. Mijn tip is om als leerling dan bij elke docent van een vak dat onvoldoende is gemaakt, langs te gaan. Bespreek met hem of haar individueel de eventuele mogelijkheden tot verbetering. Als het goed is, dan komt dit ook relatief overeen met het advies van de school. De leerling hakt zelf de knoop door, maar de afweging is lastig. Het gaat om kwaliteiten en vaardigheden die de leerling wel of niet heeft."

Tip 2
Elk onvoldoende gemaakt examen moet in de ogen van Van de Wetering ingezien worden. ,,Ik laat leerlingen altijd een schrift pakken, zodat we het examen uitgebreid kunnen doornemen. Zo krijgen leerlingen een overzicht van waar de mogelijke verbeterpunten zitten. Vraag als leerling ook altijd om extra oefening bij de docent om de kans op die verbetering zo groot mogelijk te maken. De docent geeft vaak oude examens, maak deze en controleer je antwoorden. Misschien ook handig: vraag niet alleen je docent om hulp, maar bijvoorbeeld ook iemand uit je kennissenkring die goed is in dit vak. Bij exacte vakken gebruiken we trouwens altijd een systematische probleemaanpak: de ABC Methode. Het Aanpakken, Berekenen en Controleren helpt stapsgewijs bij het aanpakken van moeilijke problemen."

Tip 3
Tussen de uitslag en de eventuele herexamens zit ongeveer vier dagen. ,,Gebruik die tijd ook nuttig en uitgebreid om te leren en te oefenen, maar verschijn wel uitgerust op je herexamen. In die dagen kan je natuurlijk ook je docent vragen om extra feedback op je gemaakte oefeningen om de puntjes op de 'i' te zetten."

Meer berichten