overhadigen cheque aan de voorzitters
overhadigen cheque aan de voorzitters (Foto: Arie de Groot)

PCOB Afdeling Papendrecht vierde 25- jarig jubileum

Papendrecht - Op donderdag 11 april waren leden, belangstellenden en genodigden samengekomen in de zaal van de Elimkerk om het 25 jarig bestaan te vieren van de PCOB afdeling Papendrecht.

Onder de genodigden waren burgemeester A.J. Moerkerke, wethouder Verver en dhr. R. Buddenberg, voorzitter van de landelijke KBO-PCOB aanwezig. Ook waren er vertegenwoordigers van ouderenbonden uit de Drechtsteden present.

Burgemeester Moerkerke sprak als eerste de volle zaal toe en feliciteerde de PCOB met dit jubileum. In zijn toespraak liet hij blijken het woord ‘ouderen’ in de naam PCOB niet zo geweldig te vinden en stelde daarom voor de naam om te dopen in ‘oordeelkundig’, waarbij de aanwezigen hartelijk moesten lachen. Tenslotte overhandigde hij een kadocheque aan de beide voorzitters.

De tweede spreker was de voorzitter van de landelijke KBO-PCOB, die in zijn toespraak het belang benadrukte van de vitaliteit van de vereniging. Deze rust op drie pijlers: Ontmoeting, Ontspanning en Ontwikkeling.

Ook de lokale belangenbehartiging is een belangrijke pijler in het functioneren van de PCOB. Dit komt tot uiting via de WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hij sprak de hoop uit dat onze afdeling regelmatig aan tafel zit met de hiervoor verantwoordelijke wethouder om de belangen betreffende het ouderenbeleid te bespreken.

Hierna gaf Bertus Korver in twee sessies een presentaties van zijn goochelkunsten, waarbij hij tevens verklapte hoe sommige trucs in zijn werk gaan. Het was een vermakelijk, succesvol optreden en alle aanwezigen genoten van deze gezellige jubileumbijeenkomst.

(ingezonden)

Meer berichten