Verzoek om mini-bos in Papendrecht

Papendrecht - Onafhankelijk Papendrecht heeft het College van B&W maandag opgeroepen om de gemeente aan te melden als partnergemeente voor de aanleg van drie minibossen. zogenaamde 'Tiny Forests'. "Het eerste minibos kan al in november van dit jaar worden aangelegd als de aanmeldprocedure succesvol verloopt", verzekert de partij.

"Daarvoor is het van belang allereerst te inventariseren op welke plekken in de gemeente deze 'Tiny Forests' zouden kunnen worden ingepast en vervolgens is het van belang de gemeente aan te melden bij IVN."

Onafhankelijk Papendrecht omschrijft een 'Tiny Forest' als 'een groene oase bij jou om de hoek. Een plek waar bomen groeien, insecten zoemen en een egel schuilt. Waar je kan bijkletsen met de buren, je verjaardag viert of bramen plukt om muffins te bakken.'

"Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval", zo is in de toelichting van het idee te lezen.

Het is de bedoeling dat er een team van 3 tot 6 buurtbewoners aan de slag gaat met het bosje, in samenwerking met een school en de gemeente. De gemeente en de Nationale Postcode Loterij zouden de kosten voor hun rekening moeten nemen.

Verschillende gemeenten hebben zich al bij IVN aangemeld. Papendrecht ontbreekt in deze rij, evenals andere gemeenten uit de omgeving.

Meer berichten