Kees Koppenol. (Foto: Richard van Hoek)
Kees Koppenol. (Foto: Richard van Hoek)

Kees Koppenol verkiesbaar voor Waterschap

Papendrecht - Op woensdag 20 maart zijn verkiezingen voor het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland. Oud-wethouder Kees Koppenol is daarbij verkiesbaar voor het CDA.

Kees Koppenol is een geboren en getogen Papendrechter, die van 2010 tot en met 2018 als wethouder de belangen van de Papendrechtse gemeenschap heeft gediend. Zijn portefeuilles in deze periode waren Ruimte, Wonen, Milieu, Groen, Dorpsvernieuwing, Jeugd, Sport, Evenementen en de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

"In deze regio heeft hij bijgedragen aan de samenwerking en deze steeds gezocht en bevorderd. Kees wordt getypeerd als een verbinder die graag vanuit samenwerking komt tot aansprekende resultaten. Daarnaast is hij integer, enthousiast, loyaal en toegankelijk", zo omschrijft het CDA hun kandidaat.

Koppenol is onder meer betrokken geweest bij de vervanging van de markante Slobbengorsbrug door een replica, de realisatie vernieuwde kinderboerderij De Papenhoeve en de realisatie van Sportcentrum Papendrecht.

Nu wil Koppenol zich inzetten voor het waterschap. Als betrokken bewoner van dit waterrijke gebied en als oud-wethouder vindt hij het vanzelfsprekend om vanuit de samenwerking te komen tot oplossingen voor de vele wateruitdagingen die spelen. Daarbij laat hij zich ook graag inspireren door zijn voorvaderen: betovergrootvader Jan Veth (1812-1887) en mijn overgrootvader Jacob (Jaap) Veth (1850-1940) beiden lid van de gemeenteraad van Papendrecht en heemraad van de polder Papendrecht, die zich toentertijd ook hebben ingezet voor de wateruitdagingen die speelden.

Wat wil Kees met het CDA bij het waterschap bereiken?

De klimaatverandering is duidelijk en het waterschap heeft daar veel in te doen. 2018 was met betrekking tot het water een jaar met grote tegenstellingen. Hoog water en langdurige droogte wat zeer lage waterstanden gaf. Dit geeft veel uitdagingen voor de waterschappen. Van hoe houden we het droog bij veel water tot hoe zorgen we dat we voldoende water hebben bij (extreme) droogte. We zetten als CDA in op Veilig water, Schoon water, Voldoende water met als rode draad duurzaamheid. Want… Om ons klimaat kun je niet heen.

Naast de hiervoor genoemde wateruitdagingen met duurzaamheid als rode draad, wil Kees zich persoonlijk meer inzetten op de realisatie van bloemrijke dijken en de burgerparticipatie hierbij vergroten. Het regenbestendig maken van steden, in nauwe samenwerking met bewoners en andere overheden is ook van groot belang en operaties als Steenbreek dragen daar aan bij.

Tenslotte noemt Kees het herstel van de biodiversiteit in ons gebied. Daarin kan nog meer bereikt worden terwijl tegelijkertijd recreatief medegebruik van onze watergangen en plassen bevordert kan worden, zodat iedereen kan genieten van water.

(bron: CDA)

Meer berichten