Ingezonden: zorgen over terugkeer afval uit Italië

Door Ruud Lammers, fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht

De Provincie Zuid-Holland liet recent weten dat Chemours verplicht is een partij vloeibaar FRD-houdend afval afkomstig uit Dordrecht bij het failliette Italiaanse bedrijf Miteni retour te nemen. Ook zou de indirecte lozing in rivier de Merwede van de GenX stof FRD-903 verder worden gereduceerd naar 148 kg per jaar. Op grond van de ingebruikname van een koolfilter ten behoeve van de waterzuivering is het streven de emissie van deze stof terug te brengen naar 20 kg per jaar.

Het probleem dat zich hier ontvouwt is dat niet onderzocht is of het koolfilter wel in staat is deze voorgestelde emissiereductie te realiseren. Een wetenschappelijke onderbouwing van dit streven naar emissiereductie ontbreekt. Op grond van dit streven maakt het dagelijks bestuur van de Provincie Zuid-Holland kennelijk het beleid

. Dat is en blijft in bestuurlijke zin zorgwekkend.
De zogenaamde stof FRD-903 (GenX) is een perfluorverbinding met minder koolstofatomen en derhalve zelfs nog iets mobieler dan PFOA, waarvan inmiddels is vastgesteld dat dit een zeer zorgwekkende stof is. Kortom zeer schadelijk voor de menselijke gezondheid en daarom verboden.

Geen respect voor Europese beginselen

Meer berichten