Marten Vogelaar en Heine Tillema. (foto: Ina Florusse)
Marten Vogelaar en Heine Tillema. (foto: Ina Florusse) (Foto: )

Gezamenlijke kerken vieren de Week van het Gebed

door Ina Florusse

Papendrecht - De jaarlijks terugkerende Week van Gebed vindt ook dit jaar weer in Papendrecht plaats, te weten van 20-27 januari. Het thema is dit jaar: Recht voor ogen', afgeleid uit een Bijbelgedeelte, benoemd in het Bijbelboek Deuteronomium.

De Gebedsweek, een samenwerking tussen MissieNederland (voorheen de Evangelische Alliantie) en de Raad van Kerken, is een traditie die al sinds 1846 plaatsvindt, in ongeveer 100 landen.

Speciaal voor de Week van Gebed in Papendrecht is een werkgroep aangesteld, waarin de voorbereidingen volgens Heine Tillema 'in een prima sfeer verlopen'. Enkele werkgroepleden vertellen graag het belang van het samen bidden vanuit en met mensen uit de diverse deelnemende kerken.

"Ik denk dat het een mooie stap vooruit is om met elkaar de eenheid van de kerken te tonen", zegt Marten Vogelaar terwijl Janneke Booister aanvult: "Wereldwijd wordt tegelijkertijd aandacht besteedt aan het gebed, een krachtige impuls."

Ook Jontsy Bolt vindt dit heel waardevol: "Elkaar zien als christen, ook al zit je niet in dezelfde kerk, is bemoedigend.

Dominee Duister omschrijft de zin van gebed: "Bidden werkt als je het doet in Woord en Daad en met het vertrouwen dat je er niet alleen in staat. Bidden heeft geen zin als je alleen maar wat woorden uit en rituele gebaren uitvoert. Alsof we er dan vanaf zouden zijn!" en over het thema: 'Recht voor ogen' stelt Gods Koninkrijk voor ogen. We vragen ons vaak af waarom dat Koninkrijk er maar niet komt. Dat is een verkeerde vraag. Het is er al, in Christus begonnen. Maar we doen er te weinig mee. We doen er geen beroep op als we zelf elkaar geen recht doen."

Het materiaal, geschreven door Indonesische christenen, wordt gedurende de dagelijkse gebedsdiensten in de liturgieën verwerkt. Elke deelnemende kerk neemt een gedeelte hiervan voor zijn rekening. Tijdens de avonden krijgen ook de aanwezigen de opdracht na te denken wat er op het gebied van gerechtigheid zou moeten gebeuren.

Bijeenkomsten

Zondag 20 januari begint in de Morgensterkerk de startdienst om 19.00 uur.

Maandag 21 januari: Bethlehemkerk (19.30 uur);

dinsdag 22 januari: Elimkerk (19.30 uur);

woensdag 23 januari: Vrije Baptisten Gemeente (19.30 uur);

donderdag 24 januari: Sionskerk (19.15 uur);

donderdag 24 januari: Schuilplaats (19.30 uur)

vrijdag 25 januari: R.K. Parochie (slotavond, 19.30 uur).

Meer berichten