De regenboogvlag op het stadhuis van Rotterdam. (foto: Arco van der Lee)
De regenboogvlag op het stadhuis van Rotterdam. (foto: Arco van der Lee)

Nu geen regenboogvlag in Papendrecht, wel op 11 oktober

Papendrecht – In tegenstelling tot Dordrecht, Rotterdam en verschillende andere gemeenten, wappert in Papendrecht geen regenboogvlag op het gemeentehuis. Maar dat gaat voortaan wel gebeuren op 11 oktober, de jaarlijkse coming out dag.

Het hijsen van de regenboogvlag is in andere gemeenten gebeurd als een reactie op de Nashville verklaring, waarin homoseksualiteit wordt veroordeeld.

Maandag en dinsdag is er overleg geweest tussen de fractievoorzitters en het college. Dat leidde niet tot het hijsen van de regenboogvlag, maar wel tot een verklaring van het college. Daarin neemt het Papendrechtse college afstand van de Nashville verklaring.

"Het college van Papendrecht spreekt zich uit tegen elke vorm van discriminatie en nemen daarmee afstand van de Nashville verklaring. Bij binnenkomst in het gemeentehuis vinden wij de tekst van Artikel 1 van de grondwet: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

Wij onderschrijven dit artikel vanzelfsprekend ten volle. Iedere inwoner van Papendrecht telt evenveel mee, ongeacht geloof, afkomst of geaardheid."

Het Papendrechtse college wil niet reageren op incidenten. Bovendien is er vrijheid van meningsuiting. "Wij zijn dan ook geen voorstander van het hijsen van de regenboogvlag naar aanleiding van de Nashville-verklaring op zich.

Het is in onze ogen krachtiger om jaarlijks op coming out dag, 11 oktober, de regenboogvlag te hijsen en willen dit voorleggen aan de fractie-voorzitters."

Reacties

"Een grote stap vooruit. Voorheen was dit onbespreekbaar",  reageert D66-fractievoorzitter Trijntje van Es.

Fractievoorzitter Bert Grimmius van GroenLinks is teleurgesteld dat de vlag niet direct in top gaat.  "GroenLinks ergert zich al geruime tijd aan het conservatieve karakter van de gemeentelijke politiek in Papendrecht. Ook het wegstemmen van de motie kinderpardon eveneens door GroenLinks ingediend was een teleurstellende uitkomst."

Overigens was er nog een praktisch probleem. De gemeente Papendrecht bezit nog geen regenboogvlag. Die zal nu alsnog besteld moeten worden.

Meer berichten