Onderzoek: wat houdt jeugd bezig?

Papendrecht -Studenten presenteren woensdag 9 januari in het gemeentehuis de uitkomsten van een onderzoek naar jongeren in Papendrecht. Ze voerden het onderzoek uit op verzoek van de PvdA.

De PvdA Papendrecht heeft na het recente tv-programma, waarin burgemeester Moerkerke undercover in contact probeerde te komen met bewoners en met name jongeren, het onderwerp van de jongeren opgepakt.

Eerstejaars studenten van de afdeling Bedrijfskunde van het Da Vinci College, hebben op verzoek van PvdA-Papendrecht een onderzoek uitgevoerd onder jongeren in Papendrecht.

Een projectplan is opgesteld in het verlengde van de door de gemeenteraad aangenomen PvdA-moties 'Ontmoeting en verbinding' en 'Jong geleerd is oud gedaan'.

Het projectplan, geschreven door docenten van het Da Vinci College, gaf de studenten drie opdrachten mee:

Breng in kaart wat jongeren bezighoudt en wat ze nodig hebben in Papendrecht. Breng in kaart wat jongeren op dit moment missen in Papendrecht. En maak een inschatting van de financiële haalbaarheid van de geïnventariseerde wensen.

Tachtig studenten hebben zich een aantal weken intensief beziggehouden met het onderzoek.

Ze maakten gebruik van diverse bronnen, bestudeerden de achtergronden en gingen in gesprek met onder meer jongeren, bewoners, agenten.

Interviews en enquêtes werden afgenomen. Ze maakten gebruik van social media, waaronder snap-chat. De studenten betrokken hun eigen ervaringen als referentie, maar keken ook naar feiten in grote steden als Dordrecht en Rotterdam.

De resultaten werden inmiddels gedeeld en besproken met de mbo-studiegenoten en docenten.

Inzichten en opbrengsten worden op woensdag 9 januari aangeboden met een presentatie in de raadzaal van het gemeentehuis.

Deze presentatie wordt, na een korte inleiding van docent Koen Vink, verzorgd door de studenten Bedrijfskunde. "Een verrassend document, waarin het Papendrechts college van B&W een uitdaging kan zien voor het ontwikkelen van nieuw beleid!", kondigt de PvdA aan.

Meer berichten