Foto:

Fred Lingen: 'Aantrekkelijkheid centrum vergroten'

door Yvonne Vogel

Papendrecht - Het zat al een tijdje in de pijplijn, maar op de valreep van 2018 zag de Coöperatie Centrum dan echt het levenslicht. Een initiatief waarin drie deelnemende partijen samenkomen: de Vereniging Vastgoedeigenaren Papendrecht Centrum, de Vereniging Winkelcentrum De Meent en de gemeente. "Belangen komen niet altijd overeen. Door de oprichting van de Coöperatie Centrum is er nu een instantie ontstaan die onafhankelijk opereert en beslist over wat het beste is voor het centrum van Papendrecht," zegt voorzitter Fred Lingen.

Hij werd ruim een jaar geleden benaderd met de vraag of het voorzitterschap van de Coöperatie Centrum hem een mooie uitdaging leek. Dat bleek zo te zijn.

"Als oprichter van de ondernemersvereniging Papendrecht, oud-directeur van Lingen Beton en bekende van de gemeente was ik in het verleden in Papendrecht op verschillende fronten actief. Ik begrijp ieders belang, zonder het totaalplaatje uit het oog te verliezen. Met elkaar moeten we de aantrekkelijkheid van het centrum vergroten voor ondernemers en inwoners. De coöperatie beschikt gedurende vier jaar over een deel van de opbrengsten van de Bedrijveninvesteringszone voor het centrumgebied en over een gemeentelijke bijdrage. Die financiële middelen willen wij optimaal benutten."

Dit jaar werd uit de BIZ-gelden al de eerste twee uur gratis parkeren onder het centrum gerealiseerd. Lingen kan nog niet zeggen wat een concrete, volgende doelstelling wordt, maar daarover ontstaat snel meer duidelijkheid.

"Het bureau 'Ik Onderneem' initieert en begeleidt projecten op het gebied van ondernemerschap, toekomstbestendige winkelgebieden en distributiestromen. Zij onderzoeken en inventariseren de komende maanden de situatie in het centrum. Wie zijn de bezoekers? Waar komen ze vandaan? Waarom wordt er een bezoek gebracht aan De Meent? Wat voor winkels missen mensen in het aanbod? Dat wordt allemaal in kaart gebracht en op basis daarvan kunnen wij gerichter een koers bepalen."

Het is de verwachting dat de uitkomsten van het onderzoek in januari 2019 bekend zijn. "Het vervolg is dan om een gedegen stappenplan op te stellen voor de realisatie van een bloeiend winkelcentrum. Want wat er staat, is prachtig. De leegstand, die tijdens de crisis is ontstaan, doet echter afbreuk aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Daar moet dus iets in veranderen. Bij het vullen van winkelmeters, is het ook zaak om te kijken naar diversiteit in het aanbod. Daarom is zo'n onderzoek zo nuttig. Ik hoop in ieder geval dat er over een jaar al zichtbare resultaten zijn geboekt door de Coöperatie Centrum. Minder leegstand zou een mooi streven zijn. Daar gaan we voor. De economie zit nu ook mee, dat helpt. Het gaat weer beter met de detailhandel. Tel daar de oprichting van de Coöperatie Centrum bij op en alle ingrediënten zijn aanwezig om tot een winkelcentrum te komen dat velen kan bekoren."

Meer berichten