Foto:

Zangdienst rond 50 jaar nieuwe psalmberijming

Papendrecht - Op zondagmiddag 9 december om 17.00 uur wordt er in De Morgenster te Papendrecht een zangdienst gehouden rond 50 jaar nieuwe psalmberijming. Deze nieuwe berijming paste destijds geheel in de sfeer van vernieuwing en wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. In de MiddagViering gaan we dus de Psalmen zingen zoals we dat gewend zijn in die 50 jaar van het bestaan er van. Naast het zingen zal er een toelichting gegeven worden over de totstandkoming van deze Nieuwe berijming.

De Psalmen zingen kent een rijke geschiedenis. Na de Reformatie verscheen in 1562 te Genève de complete definitieve psalmenbundel met de 150 psalmen, ja in het Frans natuurlijk. Petrus Datheen vertaalde dit Geneefse Psalter dat in 1566 verscheen voor het gebruik in de Nederlandse gemeenten. De Nationale Synode van Dordrecht in 1578 onder voorzitterschap van Datheen schreef deze psalmberijming dan ook voor. In 1773 verscheen de Staatsberijming, een keuze uit drie berijmingen, die tot 1967 stand hield.

In 1951 werd een interkerkelijke Werkcommissie Psalmberijming in het leven geroepen. Deze Commissie voor de Psalmberijming was van oordeel dat een nieuwe psalmbe­rijming mogelijk zou zijn wanneer men dich­ters zou weten te vinden. Deze werden inderdaad gevonden: eerst Martinus Nijhoff en Muus Jacobse en later onder anderen ook Willem Barnard, Ad den Besten, Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit met Adriaan C. Schuurman als muzikaal adviseur. Vanaf 1953, na de dood van Nijhoff, kwam dit 'dichtgenootschap regelmatig samen in het conferen­tieoord De Pieters­berg' te Ooster­beek om over de teksten te overleggen.

Op 21 juni 1967 werd de 'nieuwe psalmberijming' (het groene boekje met de harp) door de Generale Synode (Gereformeerd en Hervormd) voor kerkelijk gebruik aanvaard. Op 6 december 1967 verscheen de eerste druk.

In het Liedboek 2013 is het rijmpsalter van 1967 in zijn geheel overgenomen, waardoor deze psalmen anno 2017 nog steeds beschikbaar zijn. Ondertussen dus 50 jaar! Of deze berijming ook twee eeuwen in gebruik blijft zoals die van Datheen en de Staatsberijming uit 1773 zal de toekomst leren.

Deze zangdienst op zondag 9 december wordt gehouden in De Morgenster, Muilwijckstraat 1 te Papendrecht. Aanvang 17.00 uur.

Meer berichten