Foto:

Marie de Ruiter: 'Ik heb recht op zuiver water'

door Nanda van Heteren

PAPENDRECHT – De directe buren van Marie de Ruiter hebben een grote hoeveelheid legionella non-pneumophila in hun waterleidingen binnenshuis. Mogelijk door verkeerd gebruik, maar misschien door een bouwtechnische fout. Hoewel dit niet ziekmakend is, wil De Ruiter haar waterleidingen laten controleren, maar de gemeente Papendrecht en drinkwaterbedrijf Oasen wijzen naar elkaar wie daarvoor verantwoordelijk is.

Oasen heeft op 9 juni een steekproef uitgevoerd bij de buren van De Ruiter om het drinkwater te controleren. Hieruit bleek dat er binnenshuis een overschrijding van 300 kolonievormende eenheden per liter legionella non-pneumophila aanwezig is. Op 29 augustus is de steekproef herhaald. Toen was dit aantal uit de keukenkraan verdubbeld.

Het drinkwaterbedrijf heeft aangegeven dat er twee mogelijke oorzaken zijn: of het gebruik binnenshuis is niet in orde of er is een bouwtechnische fout. Leidingen van het warme en koude water kunnen bijvoorbeeld te dicht bij elkaar zijn. De warmte in combinatie met stilstaand water zorgt voor de niet schadelijke variant van legionella.
De Ruiter: ,,Oasen zegt de verantwoordelijkheid te hebben tot aan de meter, maar waarom gaan deze dan daarna hun meting uitvoeren? Nu uit de monsters blijkt dat er een probleem is, wordt er geen oplossing gezocht en nazorg gedaan."

Volgens De Ruiter kost het wateronderzoek in het laboratorium 1.500 euro. ,,Oasen vindt dit te kostbaar om ook voor ons huis uit te voeren, maar ik vind dat ik recht heb op schoon drinkwater. Zowel het drinkwaterbedrijf als de gemeente geven niet thuis wanneer ik contact opneem. Het enige wat ik wil is een vervolgtraject. Dat de legionella bij de buren binnen de normen wordt teruggebracht. En een steekproef in de rest van het rijtje om te kijken of de legionella zich beperkt tot een huis."

Reacties


De gemeente laat weten: ,,De gemeente speelt hierin geen rol. Ons is ook geen vraag bekend over deze zaak."

Oasen laat weten: ,,We snappen dat de bewoner bezorgd is na het horen van het nieuws over de vondst van een niet-ziekmakende legionellabacterie in de leiding bij haar buurvrouw. We hebben hierover contact gehad met deze bewoner en hebben het een en ander toegelicht. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat er geen legionella zit in de waterleiding in de straat die alle huizen in de buurt van water voorziet. De gevonden legionella zat alleen in de leidingen van het buurhuis. Daarnaast ging het om een niet-ziekmakende variant van legionella. Alleen als op een of andere manier het water in huisleidingen langdurig boven de 25 graden komt én het water langere tijd stilstaat in deze leidingen, dan kan legionella groeien, meestal de niet-ziekmakende variant."

Meer berichten