De Grote Kerk doet mee aan de Open Monumentendag. (foto's: pr)
De Grote Kerk doet mee aan de Open Monumentendag. (foto's: pr) (Foto: )

Doopexpositie in de Grote Kerk

Papendrecht - De Grote Kerk aan de Kerkbuurt is zaterdag 8 september van 10.00 tot 16.00 uur deelnemer aan de landelijke Open Monumentendag. Tegelijk vindt er ook een doopexpositie plaats. Archivaris Jan de Heer heeft archieven vol doopformulieren, maar ook beschikt hij over de geschiedenis van de diverse kerken die ooit op deze plaats gevestigd waren.

door Ina Forusse

Op woensdag en vrijdag krijgt een aantal schoolklassen een rondleiding, waarbij de dominee uitleg geeft over de kerkelijke gebruiken, met name over de doop. Vrijdag vindt van 12.00 tot 13.30 uur het interkerkelijke 'Papendrecht Gebed' plaats, waarbij kerkelijk werker Peter van Oerle het woord zal voeren over de huidige expositie.

Peter van Oerle en Lisette Verweij, beiden kerkelijk werker van respectievelijk de Grote Kerk en de Sionskerk hopen vanzelf op een enorme opkomst. Lisette vertelt: "Er zijn 992 uitnodigingen verstuurd naar alle leden van de Hervormde Gemeente Papendrecht, die ooit gedoopt zijn, en nu niet kerkelijk meelevend zijn. Dat gaf onderling al een gevoel van verbondenheid, want al onze leden hebben meegeholpen deze uitnodigingen te bezorgen."


Op de website worden de volgende feiten over de geschiedenis van de kerk vermeld: 'Al 126 jaar prijkt De Grote Kerk aan de Kerkbuurt. Men vermoedt dat op deze zelfde plek ooit vijf andere kerken hebben gestaan. Na 38 jaar is de kerk gerenoveerd. Het interieur is sinds 1929 niet meer veranderd, de kerk kan 650 mensen op de banken herbergen. De kerkklok werd vroeger met de hand geluid bij huwelijken, begrafenissen, rampen maar ook bij de geboorte van een prinsesje (1 uur) of een prinsje (2 uur').

Peter van Oerlevertelt dat archivaris Jan de Heer nog veel meer geschiedkundige feiten weet te vertellen over de Grote Kerk, wat hij dan komende zaterdag ook vol verve zal doen. Een aantal schoolklassen komt al eerder in de week, en zal door de dominee worden rondgeleid langs de 'doping', zoals één van de kinderen het uitlegde.

"Dick Verdoorn van Zipp Mode geeft een paar etalagepoppen in bruikleen, zodat er een 'gezin' rondom het doopvont kan staan. "Echt aanschouwelijk onderwijs dus", komt er trots achteraan. "Behalve de geschiedenis en uitleg over kerkelijke gebruiken vindt er een expositie plaats van doopjurken, doopgeschenken en doopboeken. Het orgel zal ook doorlopend worden bespeeld door verschillende organisten."

Lisette Verweij vult aan: "Enkele organisten zullen doopliederen op het kerkorgel ten gehore brengen. Voor de kinderen is een puzzeltocht uitgezet, waarna ze vanzelf ook wat te drinken krijgen en met een klein presentje weer heel wat wijzer huiswaarts zullen gaan."

Meer berichten