Ton Koppenol: de ijstijden (2)

Allereerst iets over de actuele meteorologische toestand want die mag niet onbesproken blijven.

Ongelooflijk hoe gemakkelijk het tot mooi weer komt de laatste tijd. Het heeft te maken met hogedrukgebieden die zich voortdurend vanuit het Azorengebied richting Europese vasteland weten te ontwikkelen met als gevolg: veel zon, prima temperaturen en geen regen in onze streken. We zien deze tendens eigenlijk al sinds begin april.

Qua luchtdrukverdeling vertoont 2018 overeenkomsten met 1959. Die onvoorstelbaar mooie zomer (zeker voor die tijd) hield het vol tot diep in oktober. De zomernachten in 1959 verliepen over het algemeen relatief koel terwijl het 's middags behoorlijk warm werd maar niet overdreven heet, veel aangenamer kun je het niet krijgen. Een landelijke hittegolf heeft die zomer dan ook niet plaatsgevonden.

Wat mij betreft blijven de overeenkomsten met toen voorlopig gehandhaafd. Hopelijk krijgen we wél minder bos- heide- en bermbranden dan destijds. Trouwens, de grondwaterstand staat nu al op een zorgelijk laag niveau.

Op 7 mei jongstleden ben ik in gezelschap van m'n broer Jan, vriend Leen (en Liesbeth) op excursie geweest in de buurt van Nijmegen. Beide mannen waren in hun werkzame leven aardrijkskundeleraar. Het uitje werd geleid door drs. Jaap van Ekeren. Jaap is in de wereld van de geologie een erkend en gekend deskundige als het m.n. gaat om landschappen. Tijdens de voorlaatste ijstijd wist het landijs z'n meest zuidelijke positie in te nemen, nl. bij Nijmegen. Door Jaap hebben we een aantal plaatsen weten te bezoeken van waaruit je je zonder al te veel fantasie kon voorstellen hoe toen, (140.000 jaar geleden) die enorme ijsmassa, de stuwwallen wist op te werpen. Ze zijn nu nog steeds kenmerkend voor het landschap rond Nijmegen en hebben een hoogte van zo'n 60 meter. Vanuit de Alblasserwaard bijvoorbereld moet die ijswal met een hoogte van zo'n 200 meter goed te zien zijn geweest. Prachtig toch, vanuit je achtertuintje, richting noordoosten! Maar helaas heeft geen menselijk oog dit ooit mogen aanschouwen, want het was hier toen veel te koud voor bewoning.

Even ter verduidelijking. In de maand juli bijv. kon het toen 's middags bij een windje uit het zuiden best wel warmer dan 10 graden worden, maar 's nachts vroor het zonder enig probleem. In januari was het zowel 's nachts als overdag erg koud (-40 en lager).

Meer berichten