Foto:

Gemeente Papendrecht wil in gesprek over rotonde

PAPENDRECHT – ,,Wij zien op dit moment niet dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn," aldus de Papendrechtse wethouder Kees de Ruijter over de rotonde op de Burgemeester Keijzerweg. De aanleiding was het ongeluk dat vorige maand gebeurde. Op de Facebook pagina van deze stroomde rond de tweehonderd reacties binnen over het gebrek aan veilig. Fietsersbond Drechtsteden gaf aan met de gemeente in gesprek te willen over dit punt.

door Nanda van Heteren

De rotonde was vorige maand een aantal uur afgesloten. Een 75-man die op de diets zat, werd 's avonds geschept door een Engelse auto met caravan. Officier van dienst politie, Ron van Zeggeren, vertelde dat er absoluut geen alcohol in het was. ,,Ook is er vooralsnog geen sprake van hard rijden."

Uit de reactie op Facebook bleek dat lezers deze rotonde als levensgevaarlijk bestempelde. Het punt is volgens hen onoverzichtelijk, omdat fietsers twee richtingen op mogen, het vanaf de autobaan soms lastig in te schatten is hoe hard fietsers rijden en fietsers regelmatig in de dode hoek van de automobilist zitten. Ook wordt dit versterkt wanneer fietsers in groepjes rijden, bijvoorbeeld naar de scholen die in de buurt van de rotonde zijn gevestigd.


Kees de Ruijter (ChristenUnie) heeft als Papendrechtse wethouder 'verkeer, vervoer en waterstaat, onderwijs, media, volksgezondheid, begraafplaats, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden & wijkgericht werken' in zijn portefeuille. De Ruijter geeft aan dat deze rotonde als onoverzichtelijk kan worden ervaren door voornamelijk de drukte van auto's en vele fietsers. ,,Het is wel zo dat men oplettend móet zijn bij nadering van de rotonde en dit gebeurt meestal ook. Zo is het bijna onmogelijk om met een grote snelheid deze rotonde te passeren. Dit wordt ook door de fietsersbond bevestigd."

Fietsersbond


Niek Fraterman van de Fietsersbond Drechtsteden gaf aan dat het onderzoek uit het verleden aangaf dat deze rotonde qua veiligheid en capaciteit niet levensgevaarlijk is. ,,Het aantal ongelukken viel mee, maar binnenkort hebben wij een overleg met de gemeente en zal ik vragen of er wat gedaan kan worden aan de verkeersveiligheid vergroten op deze rotonde."

Over dat overleg zegt De Ruijter: ,,Wij zijn elk kwartaal in overleg met de fietsersbond. Wij hebben kort geleden een overleg gehad, waarin deze rotonde ter sprake is gekomen. Beide partijen zijn het eens over de verkeerssituatie op de rotonde. Wij gaan graag opnieuw in gesprek met de fietsersbond en ook met de mensen die aangeven de rotonde onveilig te vinden. Daarbij zal de gemeente vooral luisteren naar de ervaringen van inwoners en het gesprek aangaan met als gezamenlijk doel een zo veilig mogelijke rotonde."

Meer berichten