Foto:

Leerprestaties van de leerlingen verbeteren door 'Ouderbetrokkenheid 3.0'.

Papendrecht - Afgelopen week vonden op de Kindcentra Prins Constantijn, Prins Florisschool, Oranje-Nassau en de Koningin Beatrixschool de audits plaats van een nieuwe manier van samenwerken op basisscholen, genaamd 'Ouderbetrokkenheid 3.0, nadat hier twee jaar geleden de kick-off voor werd gegeven.

door Ina Florusse

De audits werden o.a. afgenomen door Peter de Vries van CPS (specialist in schoolontwikkeling en professionalisering), die hier, na 15 jaar onderzoek, 'Ouderbetrokkenheid 3.0' ontwikkelde. Kortgezegd komt het er op neer dat een goede, gelijkwaardige manier van samenwerking tussen ouders, leerkracht en het kind vele voordelen biedt, het komt zelfs de leerprestaties van het kind ten goede.

Peter de Vries "Onderzoek toonde aan dat deze aanpak het leerproces van de kinderen ten goede komt als ouders en leerkrachten elkaar kennen. Als ouder wil je toch weten wie de leerkracht van jouw kind is? Je geeft je dure fototoestel toch ook niet te leen aan een onbekende? Steeds meer scholen organiseren daarom aan het begin van het schooljaar individuele startgesprekken."

Ilse, Jonathan, Simone en vele andere ouders zijn enthousiast: "De startgesprekken zijn één van de speerpunten. Zowel de ouders, de leerkracht en het kind nemen hieraan deel, waarbij het kind vragen mag beantwoorden zoals: 'Wat verwacht je, wat wil je leren, wat vind je moeilijk'."
Joke Erkelens, Locatieleider Kindcentrum Oranje-Nassau: " Behalve startgesprekken houden onze scholen ook een nieuwjaarsreceptie, een informeel kennismakingsmoment. Ouderbetrokkenheid is ook 'omzien naar elkaar': gesprekjes op het plein, een groep ouders die verrassingspakketten met levensmiddelen/speelgoed samenstellen, welke de leerkrachten dan bij gezinnen brengen die wel even een steuntje in de rug kunnen gebruiken."

Ze vervolgt: " Onze scholen vinden korte lijntjes met ouders belangrijk. Dit kan d.m.v. gesprekken, informele momenten, nieuwsbrieven, maar ook via een app waar ouders op in kunnen loggen, en zo schoolse onderwerpen zoals agenda, foto's, huiswerk of toelichting op de lesstof kunnen inzien, maar ook kan men onderling informatie uitwisselen, zoals adressen, telefoonnummers en relevante medische informatie over hun kind."

Peter vergelijkt deze app met de zogeheten track&trace-applicaties, waardoor je als klant voortdurend zicht hebt op je bestelling, waar het zich op dat moment bevindt. "Met 'Ouderbetrokkenheid 3.0' wordt gewerkt op maat. Geen tijdverslindende standaard tien minutengesprekken meer en tevredenheidsonderzoeken. Ik wil als ouder helemaal niet tevreden zijn, daar word je consument van. Nee, we willen kwaliteit. En met Ouderbetrokkenheid 3.0, niet te verwarren met Ouderenparticipatie, want dan gaat het om klusjes doen op school, komt dat tot stand."

Inmiddels is elke bovengenoemde school de trotse bezitter van een certificaat aan de muur met de tekst: 'Op deze school werken ouders en leraren samen aan het beste voor iedere leerling'.

Het E-book 'Ouderbetrokkenheid' is gratis te downloaden: https://www.cps.nl/e-book-ouderbetrokkenheid

Meer berichten