Veel lof voor vrijwilligers van Papendrechtse NPV

PAPENDRECHT - De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is één van de instanties in Papendrecht die op vrijwillige basis aandacht en zorg biedt aan hun medemens. Momenteel staan er 18 vrijwilligers bij de Papendrechtse afdeling van de NPV te boek. Doorgaans zijn dit mensen die stilletjes hun gang gaan, en er gewoon zijn op momenten dat hun medemens hen nodig heeft. In het afgelopen jaar wel 900 uur, zo bleek uit de jaarcijfers.

door Ina Florusse


Donderdag 22 maart gaf Anke Preesman, maatschappelijk werkende in verpleeghuis Salem in Ridderkerk inzicht in de wereld die zorg heet, aan alle aanwezige vrijwilligers en donateurs. Voorzitter Wilco Scheurwater presenteerde de avond.

Wilco opende de avond met de stelling dat christenen en in dit geval de vrijwilligers van de NPV het voorbeeld van Jezus volgen en er voor kiezen er te zijn voor hen die hulp nodig hebben. "Met elkaar mogen we ervoor zorgen dat het leefbaar blijft", aldus Wilco. Ook blikte hij tevreden terug op het afgelopen jaar, en sprak zijn waardering uit naar de vrijwilligers. "Jullie zijn trouw en volhardend aanwezig, zonder tegenprestatie, sommigen zelfs al meer dan 25 jaar. En ook waren we blij verrast dat burgemeester Moerkerke afgelopen jaar kennis kwam maken."

Ook Anke Preesman was vol of over alle vrijwilligers, die bij NPV of elders, er gewoon zijn als dat nodig is. "Met elkaar zijn wij de zorg, professionals en vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou de zorg een heel stuk verschralen. Jullie zijn de kers op de taart." Ze gaf aan dat het voor de vrijwilligers van groot belang is om de eigen grenzen aan te geven. "Hou van jezelf, zorg voor jezelf. Dat maakt het mogelijk er voor de ander te zijn," zo luidde haar advies. "En beloof niet dat de zorgvrager nooit opgenomen zal hoeven worden. Ooit kan het dan zijn dat je gigantisch tegen je grenzen oploopt. "En aan hen die familie, mantelzorger of vrijwilliger is bij iemand waarbij de zorg geleidelijk toeneemt, en die nog geen professionele zorg krijgt, maak het dan tijdig bespreekbaar. En zeker als het vermoeden bestaat, dat er een opname zal moeten gaan plaatsvinden in een verpleeghuis. Een vakantie die doorgaans maar enkele weken duurt, wordt tenslotte ook uitvoerig besproken en gepland."


De NPV heeft ook een jongerenafdeling, 'Way of Life'. Martin Verhoeven: "Jongeren geven kleur aan het leven van ouderen. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan wandelen met een oudere." Ook stelt Martin: "De NPV werkt vanuit een religieuze achtergrond, maar is er voor iedereen. We staan voor de waarde van het leven. Ieder mens is evenveel waard."

Vrijwilliger worden? npvpapendrecht@gmail.com

Meer berichten