PAB wil inwoners 'meer en écht een stem geven'

Papendrecht - Papendrechts Algemeen Belang (PAB) heeft het verkiezingsprogramma voor de periode 2018–2022 uitgebracht. "Het is geschreven op basis van input die we hebben ontvangen van inwoners en wat wij zelf als raadsfractie en bestuur hebben waargenomen de afgelopen jaren. Dit plus de visie die wij hebben op de Papendrechtse samenleving heeft geleid tot het resultaat zoals het er nu ligt", maakt PAB bekend.

"Een belangrijk speerpunt in ons programma is de Papendrechters nog meer en écht een stem te geven. We hebben daar ook de afgelopen jaren regelmatig aandacht voor gevraagd. Iedereen heeft namelijk kunnen zien dat het de gemeente nog steeds veel moeite kost om inwoners en ondernemers ook daadwerkelijk te betrekken. Of voldoende te informeren."

"Zo liggen de collegeplannen rond een scholendorp in het Oostpolderpark inmiddels gelukkig in de prullenbak. En er wordt weliswaar nu wel vlakbij hoogspanningskabels gebouwd, maar door onze actie zijn nu wel de mogelijke gezondheidsrisico's in beeld gebracht. Al nemen wij liever geen extra risico's met de gezondheid van nieuwe bewoners. Ook de mogelijke vestiging van een supermarkt op de plek van de huidige bibliotheek, de vestiging van een fietsenzaak in het voormalige Hubo-pand en het nu voorliggende voorstel over nog een extra rolcontainer voor plastic, metaal en drankkartons in de tuin zijn voorbeelden van weinig betrokkenheid of zelfs van een verstoorde relatie met de eigen inwoners en ondernemers. En ook over het minder fraaie straatbeeld en het slechte onderhoud van groenvoorzieningen ziet het PAB behoorlijke verschillen van inzicht."

"Onze speerpunten voor de komende 4 jaar zijn dan ook vooral hierop gericht en terug te vinden in ons verkiezingsprogramma 2018-2022. Wij vertrouwen er op dat daarmee een evenwichtig programma is opgesteld, onder de titel "Gewóón doen en gewoon dóen!". En ook daadwerkelijk uitvoerbaar als we voldoende vertrouwen van onze kiezers krijgen. Alleen door écht te luisteren naar de eigen inwoners en ondernemers kunnen gemeentelijke acties en maatregelen ook rekenen op een breed draagvlak en zorgen voor meer verbinding. Gewóón voor Papendrechters!"

(bron: PAB)

Meer berichten