Logo papendrechtsnieuwsblad.nl


Een motie die het wél haalde, was die om de Rekenkamercommissie Papendrecht onderzoek te laten doen naar de budgetoverschrijding bij de verbouwing van het gemeentehuis. (foto: Arco van der Lee)
Een motie die het wél haalde, was die om de Rekenkamercommissie Papendrecht onderzoek te laten doen naar de budgetoverschrijding bij de verbouwing van het gemeentehuis. (foto: Arco van der Lee)

Raad Papendrecht unaniem akkoord met begroting

Papendrecht - De gemeenteraad heeft donderdag unaniem ingestemd met de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting voor 2018. Met de verkiezingen van maart in het verschiet, was het de laatste begrotingsvergadering van de huidige coalitie. En dat was duidelijk merkbaar, want vrijwel alle partijen blikten terug op de bijna voorbije coalitieperiode. Hierbij werden met name vanuit de oppositie enkele kritische noten gekraakt, maar echt spannend werd het geen moment.

De fractie van het PAB was het meest kritisch. Raadslid Janssen stelde dat veel plannen uit het coalitieakkoord niet zijn gerealiseerd en dat veel zaken die wél zijn gerealiseerd, al door het vorige college in gang waren gezet, zoals de bouw van het sportcentrum.
Collega-oppositiepartij Onafhankelijk Papendrecht sprak van een "beleidsarme begroting" en stelde dat Papendrecht "op heel punten nog zo veel beter kan".
De andere fracties waren aanmerkelijk positiever en wezen erop dat de gemeente haar huishoudboekje op orde heeft en er een sluitende begroting ligt. Maar kanttekeningen waren er ook. D66 noemde het zorgelijk dat er een beperkte ruimte is voor grote bestedingen en miste in de begroting ook een duidelijke langetermijnvisie. De ChristenUnie stelde dat er op het gebied van duurzaamheid nog veel moet gebeuren en het CDA noemde onder meer het aantal uitkeringsgerechtigden, de kinderboerderij en de aandacht voor mantelzorgers als belangrijke aandachtspunten

Concrete voorstellen waren er, in de vorm van in totaal veertien moties en amendementen. Naar aanleiding van de onrust omtrent Chemours en de chemische stof GenX, drong Onafhankelijk Papendrecht aan op het vergoeden van een bloedtest voor álle Papendrechters die hieraan behoefte hebben, en niet alleen voor de mensen uit zogeheten 'blauwe-contourengebied'. Fractievoorzitter Lammers stelde dat dit niet op de Papendrechtse begroting zou drukken, aangezien de bloedtesten door het Rijk zouden worden betaald. Maar volgens wethouder Koppenol is dit niet het geval en zou de gemeente opdraaien voor de kosten van bloedtesten voor mensen buiten het genoemde gebied. Voor de meeste andere partijen was dit kostenoogpunt één van de belangrijkste redenen om deze motie niet te steunen. Ok het PAB-amendement om het 'groenbudget' te verhogen, haalde het niet.

Wifi-netwerk

Een motie die het wél haalde, was die van D66 om de Rekenkamercommissie Papendrecht onderzoek te laten doen naar de budgetoverschrijding bij de verbouwing van het gemeentehuis. Ook een drietal moties van GroenLinks werd aangenomen, onder andere voor het verwijderen van kroos uit de sloten en voor een kritische blik naar het baggeren en het verwijderen van planten. Een andere motie die werd aangenomen, was die van het CDA voor een openbaar wifi-netwerk in het centrum.

Reageer als eerste
Meer berichten