Logo papendrechtsnieuwsblad.nl


Leo Quist heeft een Tiny house op tekening staan, en biedt deze graag aan als pilot aan de gemeente.(foto tiny house Maarten)
Leo Quist heeft een Tiny house op tekening staan, en biedt deze graag aan als pilot aan de gemeente.(foto tiny house Maarten)

Tiny Houses steeds populairder

Papendrecht - Tiny Houses, een flink in populariteit toenemende woonvorm, gebaseerd op een zelfvoorzienende levensstijl, doordat gebruik gemaakt wordt van zonnepanelen, aardwarmte, en waterfiltering, zijn volledig toegerust met een oppervlakte van hooguit 28 vierkant meter. Leo Quist, een fervent voorstander van alles wat met duurzaamheid en groen beleid te maken heeft, heeft een dergelijk plan al enige tijd op tekening staan, en zou dit graag als proefpilot aan de gemeente willen aanbieden. Daarbij zou hij ook in contact willen komen met liefst plaatselijke kleinschalige ondernemers die in een samenwerkingsverband, binnen bestaande regels van de gemeente, handen en voeten zouden kunnen geven aan een dergelijk project.

"Eigenlijk is leven in een Tiny House leven zonder poespas. Meestal is het een huisje zonder, maar soms ook met een tweede verdieping." Leo had al enige tijd een Tiny house op tekening staan, en biedt deze graag aan als pilot aan de gemeente. De tekening toont ook de mogelijkheden op het gebied van ouderenzorg, de mogelijkheid tot het verbouwen van eigen groente, maar ook een combinatie van een gebied waar zowel ouderen, als alleenstaanden en kleine gezinnen wonen, die op elkaars eventuele noden kunnen inspelen, dan wel een mooie leefgemeenschap vormen. "De wetgeving geeft aan dat de gemeente een dergelijke proefpilot mag uitvoeren."
Leo weet dat er maatschappijen zijn, die een Tiny House als prefab kunnen aanbieden. "Sommigen zijn daar al heel ver mee, er is namelijk steeds meer vraag naar."
In Almere vond dit jaar een Tiny House Jamboree plaats, die door 5000 mensen werd bezocht. Hier bleek dat deze manier van wonen voor een heel brede doelgroep interessant kan zijn. De wethouder aldaar zou graag landelijk gezien meer locaties zien ontstaan waar Tiny Houses geplaatst kunnen worden.

Een mooie slogan is: 'Leven met minder geeft je vrijheid'. En minder slaat in deze dan ook nog op de geraamde kosten, voor ongeveer € 35.000 zou een Tiny House gerealiseerd kunnen worden.
Leo merkt op: "Het lijkt echt een trend te worden om te leven volgens een duurzame levensstijl."
Een zoektocht op internet toont inderdaad aan dat de plannen, dan wel de daadwerkelijke bouw van Tiny Houses als paddenstoelen uit de grond lijken te komen.

"Het kan zo zijn dat men na een proef zegt: Dit is zo mooi, we gaan dat verder uitvoeren. Te zijner tijd zal er een nieuwsbrief uitkomen" aldus een hoopvolle Leo.

Belangstelling? socialemoestuinpapendrecht@gmail.com 

(door Ina Florusse)

Reageer als eerste
Meer berichten