Logo papendrechtsnieuwsblad.nl


(foto: Richard van Hoek)
(foto: Richard van Hoek) (Foto: Richard van Hoek)

Column wethouder Anouk van Eekelen: Mijn tweede begroting

Ruim een jaar geleden werd ik wethouder Financiën en Economie in Papendrecht en lid van het Drechtstedenbestuur. Als wethouder Financiën ben ik onder andere verantwoordelijk voor de begroting en de jaarrekening. Op dit moment ben ik mijn tweede begroting aan het afronden.

Hoe gaat zo'n proces in zijn werk?

We starten al voor de zomer. Het college stuurt de gemeenteraad een 'kaderbrief'. Hierin staat wat wij graag willen opnemen in de begroting voor het komende jaar. In de laatste vergadering voor de zomervakantie debatteert de gemeenteraad over dit voorstel. Iedere partij noemt daarbij de eigen speerpunten.
Gezamenlijk kijken we welke ideeën een meerderheid krijgen in de gemeenteraad. Het is aan de medewerkers van de gemeente om deze ideeën vervolgens te vertalen in beleidsteksten en een daaraan gekoppelde financiële uitwerking.

Gemeenteraadsverkiezingen in 2018

2018 wordt een bijzonder jaar. Er zijn weer gemeenteraadsverkiezingen en u bent als kiezer aan zet! In de begroting van 2018 houden we hier rekening mee. Wij nemen daarom niet heel veel nieuwe plannen op in deze begroting. Dat is aan de nieuwe raad en het nieuwe college.

De begroting


Zorgvuldig omgaan met belastinggeld en zorgen dat onze voorzieningen betaalbaar blijven, vind ik heel belangrijk. Om te weten wat je kunt uitgeven moet je eerst weten wat er binnenkomt.
De gemeente Papendrecht krijgt geld van de Rijksoverheid, daar moeten we een aantal verplichte taken voor uitvoeren. Daarnaast zijn de lokale heffingen een belangrijke bron van inkomsten; denk aan de Onroerende Zaak Belasting, afvalstoffenheffing of bouwleges.
De afgelopen maanden is hard gewerkt om deze rekensom weer rond te krijgen; waarin wil de gemeente investeren en welke ruimte is daarvoor? Daarbij moeten we keuzes maken, want niet voor alle goede ideeën is geld beschikbaar.

Niet alles kan tegelijk worden uitgevoerd. Prioriteiten stellen is dan ook verstandig.

Binnenkort presenteer ik samen met met mijn collega-wethouders en onze burgemeester onze plannen voor 2018. Dat doen we via een filmpje en een app, omdat we graag willen dat de informatie voor alle inwoners en ondernemers toegankelijk is. Met behulp van een Infographic laten we in één oogopslag zien waar het geld van de gemeente vandaan komt en naar toe gaat.
Daarna is de gemeenteraad aan zet. Met ons voorstel maken zij uiteindelijk namens u de afweging en besluiten zij waar we uw geld aan uitgeven.

(foto: Richard van Hoek)

Reageer als eerste
Meer berichten