Logo papendrechtsnieuwsblad.nl


(foto: Ina Florusse)
(foto: Ina Florusse)

Dubbel feest op Anne Frankschool

Papendrecht - Basisschool OBS Anne Frank ontvangt vignet 'gezonde School' en laat vluchtelingenkinderen symbolisch hun toekomstige school in glijden.

Op OBS Anne Frank was het woensdagmorgen 5 juli dubbel feest. In totaal 35 vluchtelingenkinderen gingen 'glijdend' hun toekomstige school tegemoet, en ontvingen uit handen van wethouder Jan Nathan Rozendaal een getuigschrift. Daarna vond op het andere plein door wethouder Joke Reuwer de onthulling plaats van het door OBS Anne Frank behaalde vignet 'gezonde school'. Hiermee zijn zij de eerste basisschool van Papendrecht die zich deze titel mogen toe-eigenen.

Op OBS Anne Frank vond twee jaar geleden de eerste opvang plaats voor 35 vluchtelingenkinderen, die weinig tot geen kennis hadden van de Nederlandse taal. Na twee jaar intensief taalonderwijs kunnen zij zich intussen goed verstaanbaar maken. Dat was wel een beloning waard.
Eén voor één mochten ze van de glijbaan afglijden, alwaar wethouder Jan Nathan Rozendaal hen opwachtte met een mooi getuigschrift met de vermelding welke school ze hierna gaan volgen, en wethouder Joke Reuwer met een klein kadootje. De kinderen volgen hierna onderwijs op één van de scholen in Papendrecht of op de IKS in Dordrecht. Een feestelijk gezicht, al die kinderen, afkomstig uit diverse landen.

In drie jaar tijd heeft OBS Anne Frank zich er naar uitgestrekt om het leefklimaat in en om de school te verbeteren. Ze werden daarin ondersteund door de GGZ ZHZ. Hierbij werd gekeken naar allerlei aspecten waarbij sociale veiligheid een belangrijk punt was. "Inhoudelijk ging het dan om de omgang met elkaar, weerbaarheid, respect en grenzen stellen."

Wethouder Joke Reuwer gaf aan dat zij en haar collega Jan Nathan Rozendaal het erg leuk vonden om bij dit feest aanwezig te zijn. "Fijn dat de GGD hieraan bijgedragen heeft. Want het is goed dat de kinderen goed opgroeien, zodat ze goed groot en sterk worden." Ook bedankte ze de ouders dat zij dat willen ondersteunen, "want wat in school gebeurt moet natuurlijk ook thuis worden doorlopen."

Directeur Ine Aantjes: "Door in te zetten op positief gedrag en het benoemen hiervan is het leefklimaat binnen school sterk verbeterd. We zijn een school die staat voor een veilige leer- en leefomgeving met een sterk welbevinden voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Binnen de gemeente Papendrecht zijn wij de enige school met dit certificaat en daar zijn wij uiteraard zeer trots op!"
Adviseur Fatima van de GGZ ZHZ vertelt: 'We hebben met elkaar gewerkt vanuit 4 pijlers, te weten: Signalering, educatie, omgeving met name de ouderbetrokkenheid en borging." Verder geeft ze nog aan dat de school indien wenselijk, ook nog kan gaan voor andere certificaten, zoals voeding, sport of hygiëne.
Na afloop beloofde directeur Ine alle kinderen nog een lekkere traktatie, hetgeen met gejuich werd ontvangen: een gezond ijsje.

Reageer als eerste
Meer berichten