Logo papendrechtsnieuwsblad.nl


De voorlichting in groepen levert veel tijdwinst op en zorgt ervoor dat deelnemers zien en voelen dat ze 'niet de enige zijn'. (Foto: Frederike Slieker)
De voorlichting in groepen levert veel tijdwinst op en zorgt ervoor dat deelnemers zien en voelen dat ze 'niet de enige zijn'. (Foto: Frederike Slieker)

Nierpatiënten in groepen bijeen

Regio - Nieuwe nierpatiënten krijgen in het Albert Schweitzer ziekenhuis sinds kort groeps- in plaats van individuele voorlichting over de mogelijke therapieën en alles daaromheen. Het traject verloopt daardoor veel sneller en de informatie wordt beter opgenomen. De zogeheten 'Nierfalenpoli' is winnaar van de ASz Kwaliteitsprijs.

Als patiënten te horen krijgen dat hun nierfunctie zo slecht is geworden dat ze binnenkort dialyse of zelfs een niertransplantatie nodig hebben, is dat vaak een hele schrik. "Van veel patiënten krijgen we te horen dat het voelt alsof ze veroordeeld zijn", vertelt nierfalenverpleegkundige Martine van Baardewijk. "Er is veel onzekerheid en patiënten zitten met vragen. Tot nu toe kregen deze patiënten begeleiding op wat wij de Predialysepoli noemden. Daar vonden drie à vier individuele voorlichtingsgesprekken plaats met verschillende hulpverleningsdisciplines."

Van Baardewijk: "We zijn overgestapt op een andere methode met groepsvoorlichting, onder de naam Nierfalenpoli. Door de tijdwinst van het werken in een groep, kon het hele traject van informatieverstrekking worden teruggebracht van zes maanden naar acht weken. Dat is een aanpassing waar patiënten heel positief op reageren."

De groepsvoorlichtingen op de Nierfalenpoli worden gegeven door de verpleegkundig specialist, nierfalenverpleegkundige, diëtiste en een medisch maatschappelijk werker. "In totaal komt de patiënt nu twee keer naar de groepsvoorlichting en aansluitend nog één keer individueel naar de nierfalenverpleegkundige voor aanvullende vragen", legt Van Baardewijk uit. "Tijdens de voorlichtingsmiddagen wordt ingegaan op de werking van de nieren en de verschillende therapievormen: buikspoeling, hemodialyse of een transplantatie. Ook zaken als de invloed van voeding en de gevolgen van het niet starten van een therapie komen aan bod."

Wanneer de patiënt alle informatie tot zich heeft genomen, geeft hij of zij bij de nierfalenverpleegkundige aan welke therapievorm de voorkeur heeft. Uiteindelijk wordt de patiënt besproken in een multidisciplinair overleg en daarna gaat de patiënt samen met de nefroloog (medisch specialist nierziekten) een keuze maken.

Van Baardewijk geeft aan dat patiënten door de nieuwe manier van informeren beter onthouden wat er wordt uitgelegd. "Daarnaast weten we zeker dat we als team alle info echt verstrekt hebben. Tenslotte is er tijdens de groepsvoorlichting het voordeel van lotgenotencontact. Patiënten kunnen al in het vroegste stadium zien, horen en voelen dat ze niet de enige zijn in deze situatie."

Reageer als eerste
Meer berichten